Obsługa nieruchomości to funkcja niezwykle odpowiedzialna. Firm oferujących zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest wiele, jednak, oferują one różnorodne usługi. Na czym polega obsługa nieruchomości? Co zapewniają najlepsze firmy na rynku? Podpowiadamy!

Obsługa nieruchomości w Warszawie – bogactwo ofert

Warszawa to największy rynek nieruchomości. Podobnie jak w Krakowie, Wrocławiu, czy Gdańsku funkcjonuje tu wiele firm, które oferują zarządzanie i administrowanie nieruchomości. Obsługa nieruchomości może obywać się na kilku poziomach. Poniżej przedstawiamy ewentualności.

Po pierwsze, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi

Kiedy powstaje nowy budynek mieszkalny dla wielu rodzin, najczęściej deweloper szuka administratora takiej nieruchomości. Jest to konieczne, aby nieruchomość mogła odpowiednio funkcjonować. Firmy zajmujące się obsługą nieruchomości w Warszawie, zapewniają często dość obszerna ofertę związana z administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi. W skład takiej oferty wchodzi ustalanie stanu prawnego i fizycznego nieruchomości, wyodrębnienie lokali, a także organizacja całej wspólnoty mieszkaniowej. A więc np. założenie konta bankowego, numerów REGON I NIP. Oczywiście jest to konieczne wtedy, gdy nieruchomość jest nowa. Dodatkowo, w zakresie administrowania, jest także negocjowanie warunków umów, rozwiązywanie bieżących problemów właścicieli lokalów, organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej, nadzór nad wszystkimi umowami dotyczącymi dostarczania do nieruchomości mediów, a także kontrola prac serwisowych i gwarancyjnych i udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji na temat nieruchomości, aktualnych prac i wszystkiego, co związane z administrowaniem.

Po drugie, gospodarowanie w zakresie ekonomiczno – finansowym nieruchomości

Obsługa nieruchomości Warszawa to także zajmowanie się kwestiami ekonomicznymi i finansowymi. W tym zakresie prac jest bardzo dużo. Między innymi, firma odpowiadająca za zarządzenie nieruchomościa musi wziąć odpowiedzialność za prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, powinna prowadzić rzetelną dokumentację księgową. Musi ją także przechowywać i przygotowywać rozliczenia zaliczek za media, usługi, fundusz remontowy, koszty utrzymania nieruchomości. Firma musi prowadzić także rozliczenia rachunków i faktur, przygotowywać wszelkie dokumenty potrzebne do windykacji. Musi również prowadzić nadzór nad płaceniem podatków i ubezpieczeń. To tylko przykłady zadań, które wchodzą do zakresu obowiązków osób przygotowanych do obsługi nieruchomości. Jest ich oczywiście znacznie więcej. Ustalenie tego, jakich zadań ma podejmować się administrator, powinna zostać szczegółowo ustalona najpierw z deweloperem, a później ze wspólnotą mieszkaniową.

Po trzecie, obsługa prawna

Dobra firma zajmująca się administrowaniem i obsługą nieruchomości w Warszawie, powinna również zapewniać kompleksową obsługę prawną. Co to oznacza? Firma taka powinna prowadzić dokładną analizę wszystkich dokumentów i zawieranych umów. Jest odpowiedzialna także za opiniowanie, przygotowywanie umów, doradztwo w zakresie egzekwowania roszczeń, a bywają to roszczenia bardzo różne, m.in. z tyułu gwarancji czy rękojmi.

Po czwarte, obsługa w zakresie konserwacji

Obsługa w zakresie konserwacji dotyczy oczywiście części wspólnych nieruchomości. Zarządca i administrator nieruchomości powinien zadbać o dokumentację techniczną, prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego. Powinien także kontrolować stan techniczny, przygotowywać plany remontowe, kontrolować jak przebiegają zlecone prace. Osoby zajmujące się obsługą nieruchomości w Warszawie, oferują w tym zakresie różnorodne usługi. Najlepiej, jeżeli wachlarz tych usług jest naprawdę szeroki.